pexels-photo (1)

Trainen zonder veel inspanning ?

 

De elektrostimulatie is gen nieuw fenomeen; het opwekken van spiercontracties door elektrische impulsen wordt al tientallen jaren in de sport en in de revalidatie toegepast. De ontwikkelingen die op dit terrein momenteel plaatsvinden, zijn met name gericht op de toepasbaarheid. En daarmee wordt dan ook geprobeerd het product voor een veel breder publiek geschikt te maken. Wat kunnen we er eigenlijk mee? En wat mogen we ervan verwachten?

Met het op de markt brengen van  Total Body Program EMS  is er nu voor allerlei verschillende doelgroepen  elektrostimulatie  toegankelijk. Met verschillende praktijken in het land  en vooral met demonstraties bij evenementen probeert men door middel van direct contact met de consument het product meer bekendheid te geven. “Een goede zaak”, vindt bondsconditietrainer bij de tennisbond. “De apparaten hebben zo veel mogelijkheden, het is beslist zinvol voor een grote groep sporters. Maar in de praktijk worden vele toepassingsmogelijkheden nog onvoldoende benut, en dat is jammer.”

De voormalig sprinter, heeft in zijn eigen topsportcarrière zelf ook gebruik gemaakt van elektrostimulatie. “Ik gebruikte het apparaat uiteraard voor herstel na training of blessure, dat is de functie waarvoor het door een groot aantal sporters gebruikt wordt. En terecht, want dat werkt super. Met actief herstel verdwijnt de vermoeidheid en het lactaat sneller uit de spieren. Maar ik zie het nu ook als trainer bij een meisje in Jong Oranje, die tenniselleboogklachten hebben. Met de toepassing van elektrostimulatie kunnen ze snel weer de training hervatten.” De toepassing van elektrostimulatie heeft verder inmiddels wel zijn nut bewezen als het gaat om krachttraining zonder de gewrichten te belasten. Maar ook het niet belasten van hart- en vaatstelsel en het trainen zonder psychische vermoeidheid zijn factoren die pleiten voor het doelgericht inzetten van deze vorm van training.

Contractie

Het principe van de elektrostimulatie bestaat uit het stimuleren van de perifere zenuwvezels door middel van korte elektrische impulsen die worden toegediend via op de huid geplaatste elektroden. De gegenereerde elektrische impulsen kunnen ofwel motorische zenuwen stimuleren, waarmee een spiercontractie wordt opgewekt, of ze kunnen bepaalde zenuwvezels stimuleren om een pijnstillend effect te bewerkstelligen. De elektrische impulsen zorgen voor een getrouwe nabootsing van de processen die optreden bij een door onze hersenen opgewekte spiercontractie. Als we beslissen een spier samen te trekken, zendt ons brein een bevel in de vorm van elektrische stromen die zich zeer snel verplaatsen via de zenuwvezels. In de spier stimuleren deze elektrische stromen de motorische zenuw, die de informatie doorgeeft aan de onmiddellijke omgeving van de spier en zo de spiercontractie opwekt.

De elektrastimulatoren genereren elektrische impulsen die actiepotentialen veroorzaken op de motorische zenuwvezels en daarmee eenzelfde spiercontractie veroorzaakt. De spierschok en de activiteit die hij vertegenwoordigt zijn in alle opzichten gelijkwaardig, ongeacht of de prikkeling het gevolg is van een elektrische puls of spontaan door het zenuwstelsel wordt opgewekt. De spiervezels reageren immers altijd op dezelfde manier op een prikkel

Manusje van Alles

Als een behandeling daadwerkelijk ondergaat , dan is het dat geld ook zeker waard. Ik heb het zelf ervaren bij een keertje vertillen of een verkeerde beweging: als je dan elektrostimulatie toepast, gaat het echt de volgende dag al een stuk beter. En als ik kijk naar de sporters die ik begeleid heb of nog begeleidt, dan zijn de toepassingen ook zo divers. Dan is het voor mij een ‘manusje-van-alles’. Ikzelf heb het toegepast om vóór de inspanning de spiertonus te verhogen. Niet alleen om de prestatie te optimaliseren, het voorkomt ook blessures. Ook om lokale dis balansen in een spiergroep te behandelen is het ideaal. “Bij Richard Krajicek heb ik het bijvoorbeeld toegepast: de spiertonus van de vastus medialis van de quadriceps moest ter versterking van het gewricht iets hoger zijn. Het gebruik van elektrostimulatie maakt het dan eenvoudiger het gewricht te stabiliseren, dan met krachttraining en het is tevens zonder verspilling van energie.

 

Toch zijn er  al vele sporters enthousiast voor Electra stimulatie , zowel in de atletiek als in het tennis en de voetballerij zijn nog een groot aantal andere toepassingen, die   het nut van het apparaat hebben bewezen. “Neem nou de behandeling van platvoeten. Met elektrostimulatie kan ik heel gericht de spanning in de voetboog verbeteren, waardoor klachten verminderen. Of mensen met een whiplash, voor wie het heel belangrijk is dat ze hun rompspieren stabiliseren, die kunnen heel moeilijk hun buikspieren met crunches trainen. Ook voor hen is elektrostimulatie een perfecte oplossing.”

We hebben  er destijds iets over gelezen en ons erin verdiept. om sneller van trainingen te kunnen herstellen, en in dat opzicht ben ik heel tevreden, wat zeer belangrijk is  de begeleiding in het omgaan met het apparaat. Dat is de Cru, omdat de mogelijkheden van de apparaten zo veelzijdig geworden zijn, dat je uit jezelf lang niet alles eruit haalt wat erin zit.

We merken wel dat er nog steeds veel trainers argwanend reageren op elektrostimulatie. “Een eerste reactie, ‘dat dat die apparaten zijn, die je via de TV kunt kopen’, komt nog regelmatig voor”, Maar die fase zijn we eigenlijk voorbij. Dat elektrostimulatie zinvol en effectief is, is wel bewezen. Maar om het vervolgens goed in te zetten bij verschillende mogelijkheden , dat vergt nog wel enige tijd en advies doe het bij de professional.

Total Body EMS